Meeting Register Page

אוקטובר, 14 ,2021, ,בשעה 19:30: ולדימיר ז'נקלביץ': פילוסופיה של ״הקסם״
בהנחיית ד׳׳ר ז׳ואל הנסל
הסמינר מאורגן על ידי המכון הצרפי בישראל והקולג' הבינלאומי לפילוסופיה בפריז

ולדימיר ז'נקלביץ': פילוסופיה של ״הקסם״

בתוך מכלול עשיר של יצירות אשר הטביעו את חותמן על הפילוסופיה הצרפתית של המאה העשרים, זו של ולדימיר ז'נקלביץ' (1903-1985) בולטת ברבגוניות השופעת שלה. ה"קסם" הוא האינטואיציה הראשונית שמתוכה הפילוסופיה שלו נובעת. הוא חוט השני העובר ביצירתו, זה המאגד יחדיו את כתביו הפילוסופים ומחשבותיו על ״היות יהודי״, פשעי הנאצים הבלתי נסלחים, גזענות ואנטישמיות.

Oct 14, 2021 07:30 PM in Jerusalem

Loading
* Required information